Μαργαρίτα Κυανίδου

Μαργαρίτα Κυανίδου

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Εξειδίκευση στη Βιώσιμη Αρχιτεκτονική, Ιδρύτρια ONUS Architecture Studio